Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

ZASADY PRZYJĘCIA

Uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziszowie Młp. mogą zostać:

- osoby z niepełnoprawnością intelektualną,
- osoby przewlekle psychicznie chore,
- osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
z
wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

 

SCHEMAT POSTĘPOWANIA PRZY PRZYJĘCIU DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM:

1. Złożenie wniosku o skierowanie do domu na pobyt 
(druk dostępny: w ŚDS, MOPS/GOPS)

2. Pozyskanie zaświadczenia od lekarza rodzinnego
(druk dostępny w ŚDS lub tutaj)

3. Pozyskanie zaświadczenia od lekarza psychiatry
(druk dostępny w ŚDS lub tutaj)

4. Złożenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada)

5. Złożenie podania o przyjęcie do ŚDS
(druk dostępny w ŚDS, podanie napisane własnoręcznie lub tutaj)

6. Złożenie oświadczenia uczestnika o zapoznaniu się z regulaminem ŚDS
(druk dostępny w ŚDS lub tutaj)

 

Przyjęcie uczestnika do ŚDS – krok po kroku:

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do placówki kontaktuje się z Kierownikiem ŚDS, który określa możliwość przyjęcia do placówki (np. otrzymuje informacje
  o zasadach funkcjonowania Domu, wymogach formalnych, wolnych miejscach, terminie przyjęcia, itp.)
 2. Po wstępnym zakwalifikowaniu kandydat na uczestnika kompletuje potrzebne zaświadczenia i dokumenty, składa je do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.
 3. Po wpłynięciu wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej, do domu kandydata na uczestnika ŚDS przychodzi pracownik socjalny na wywiad środowiskowy.
 4. Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS w Sędziszowie Młp. wydaje
  Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
 5. Pierwsza decyzja kierująca do ŚDS jest wydawana na okres nie dłuższy niż
  3 miesiące. Jest to czas kiedy zespół wspierająco – aktywizujący ŚDS przygotowuje diagnozę i ocenę możliwości uczestnika a także przygotowuje Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco – Aktywizującego (IPPWA).
 6. Po dokonaniu oceny i zaproponowaniu uczestnikowi Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco - Aktywizującego (IPPWA), Kierownik ŚDS kieruje pismo o wydanie kolejnej decyzji na czas niezbędny do realizacji założonego planu postępowania – IPPWA.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny