Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Sędziszowie Małopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.psonisedziszowmlp.pl

Dane teleadresowe

PSONI Koło w Sędziszowie Małopolskim
ul. Kościuszki 20
39-120 Sędziszów Małopolski
Tel/fax (17)2216534
E-mail: zk.sedziszowmlp@psoni.org.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji: 01.01.2018 r.
Data ostatniej aktualizacji: 08.01.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
- strona zawiera dokumenty DOC, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 04.01.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: zk.sedziszowmlp@psoni.org.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2216534. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna

ul. Kościuszki 20, 39-120 Sędziszów Małopolski 
• Środowiskowy Dom Samopomocy
• Dzienne Centrum Aktywności
• Punkt Oparcia Społecznego

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jest to budynek parterowy, do którego prowadzą schody oraz znajduje się podjazd, co umożliwia wjazd na wózkach inwalidzkich. W budynku układ korytarzy pozwala dotrzeć do wszystkich pomieszczeń i spełnia wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie wejścia do pomieszczeń pozbawione są progów.
Toaleta w pełni dostosowana do osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak tłumacza języka migowego. 

ul. Kościuszki 20, 39-120 Sędziszów Małopolski 
• Mieszkanie Treningowe

Budynek składa się z dwóch kondygnacji. Do budynku prowadzą trzy wejścia (wejście główne, wejście bezpośrednio na salę konferencyjną oraz winda - przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową). Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia i korytarze na dwóch kondygnacjach. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są na obydwu kondygnacjach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wiercany 73, 39-124 Iwierzyce

• Środowiskowy Dom Samopomocy

Budynek jest dostępny na poziomie parteru oraz przez podjazd (główne i boczne wejście do budynku). Obiekt posiada trzy wyjścia ewakuacyjne dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarz w budynku prowadzi do poszczególnych pomieszczeń. Układ korytarza pozwala dotrzeć do wszystkich pomieszczeń i spełnia wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie wejścia są pozbawione progów. Na poziomie kondygnacji znajdują się sanitariaty dostosowane do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami pod względem metrażu i wyposażone w odpowiednie oprzyrządowanie (poręcze przy toaletach i umywalkach, krzesełka i poręcze przy prysznicach). Na kondygnacji znajdują się pomieszczenia kąpielowe dostosowane dla niepełnosprawnych ruchowo. Wszystkie drzwi spełniają normy pozwalające przemieszczać się na wózkach, dostosowane są do osób poruszających się na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Imieniny